Podczas dwuetapowego szkolenia uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej oraz zostaną przygotowani do samodzielnej pracy w roli trenerów. Kurs internetowy rozpocznie się w sierpniu 2013. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Czy wiesz jak Twoje codzienne wybory wpływają na życie ludzi na drugim krańcu świata? Czy wiesz, jak zmieniłoby się Twoje życie, gdyby mieszkańcy krajów Globalnego Południa odmówili któregoś dnia pracy? Czy wiesz jakie lokalne działania możesz podjąć, aby przyczynić się do globalnej pozytywnej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań, zapraszamy do udziału w Szkole Trenerów Edukacji Globalnej. Podczas tego wyjątkowego szkolenia, specjaliści z zakresu tematyki globalnej, zapoznają Cię z takimi zagadnieniami, jak:

 •     zrównoważony rozwój w zglobalizowanym świecie: Globalna Północ a Globalne Południe,
 •     świat na moim talerzu czyli o dostępie do żywności,
 •     życie bez wody – przyczyny i skutki zmniejszania się zasobów wody pitnej,
 •     przekleństwo zasobów – bogactwa naturalne krajów Globalnego Południa,
 •     edukacja międzykulturowa oraz edukacja bez stereotypów,
 •     prawa człowieka i prawo do rozwoju,
 •     dostęp do edukacji,
 •     przyczyny oraz skutki przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i polityczne zmian klimatu,
 •     mechanizmy rządzące handlem międzynarodowym i ich wpływ na sytuację krajów Globalnego Południa,
 •     równouprawnienie a rozwój – jak kobiety zmieniają świat,
 •     odpowiedzialna turystyka,
 •     pomoc rozwojowa i humanitarna,
 •     odpowiedzialna konsumpcja i Fair Trade i in.

Szkolenie będzie się składało z dwóch etapów:
ETAP 1 – kurs internetowy (e-learning) – sierpień/wrzesień 2013 r.
Dzięki przygotowanym przez specjalistów prezentacjom oraz licznym materiałom źródłowym, udostępnionym on-line, przyszli trenerzy zapoznają się z podstawami problematyki globalnej. Po każdym bloku składającym się z 3 prezentacji uczestnicy rozwiązywać będą sprawdzian, składający się z części testowej i pytań otwartych. Uczestnicy będą mieli do wykonania zadania dodatkowe. Aby ukończyć kurs i otrzymać certyfikat uczestnik będzie musiał uzyskać minimum 60 % punktów ze sprawdzianów. Ilość punktów i realizacja dodatkowych zadań będzie miała wpływ na zakwalifikowanie osób do drugiego etapu szkolenia.

ETAP 2 – kurs stacjonarny – 18-22 września 2013 r.
Spośród uczestników kursu internetowego wyłonionych zostanie 20 uczestników szkolenia stacjonarnego, którego celem będzie praktyczne zaprezentowanie i przećwiczenie metod edukacji globalnej. Edukatorzy Źródeł pracują przede wszystkim w oparciu o metody aktywizujące, przy udziale technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych. Uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani merytorycznie i metodycznie do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu edukacji globalnej.

Podczas 5-dniowego szkolenia, obejmującego 36 godzin prezentacji i warsztatów, uczestnicy będą mieli okazję spotkać się ze znakomitymi specjalistami od tematyki globalnej i pogłębić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia internetowego. Zajęcia w ramach tej części odbędą się w Łodzi w terminie 18-22 września 2013 r. (środa-niedziela). Zapewniamy noclegi oraz pełne wyżywienie (wegetariańskie lub/i wegańskie). ODE nie zwraca kosztów podróży.

Warunkiem uzyskania certyfikatu Trenera Edukacji Globalnej, będzie także przeprowadzenie 3 zajęć warsztatowych z młodzieżą z klas IV-VI w szkołach wskazanych przez ODE „Źródła”, znajdujących się w pobliżu miejsc zamieszkania uczestników szkolenia.

Rekrutacja
Zainteresowani udziałem proszeni są o wypełnienie i przesłanie na adres [email protected] formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce). Termin przysyłania zgłoszeń: 31 lipca 2013 . Liczba miejsc ograniczona. Z osobami przyjętymi na kurs skontaktujemy się do 7 sierpnia.

Szkoła Trenerów Edukacji Globalnej organizowana jest przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła w ramach projektu „Postaw na rozwój! Zrównoważony!” Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię