Od niemal miesiąca obowiązuje nowa ustawa o odpadach. Miała ona sprawić, że Polakom nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów.

Celem wprowadzania nowych przepisów było również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Tymczasem w mediach prawie codziennie możemy znaleźć niepokojące informacje o różnego rodzaju nieprawidłowościach, związanych z wdrażaniem nowych przepisów.

Towarzystwo na rzecz Ziemi zaprasza do korzystania z Punktu Informacyjnego dotyczącego nowej ustawy śmieciowej. Towarzystwo zaprasza do zgłaszania pytań i sytuacji problemowych w gminach pod numerem telefonu: 510 557 781 (od pon. do śr. w godz. od 9.30 do 15.00) oraz na profilu https://www.facebook.com/segregujmynaserio. Możliwa jest też konsultacja z prawnikiem.

W ciągu ostatnich lat uczyliśmy się jak segregować odpady, odbyło się wiele projektów edukacji ekologicznej skierowanych głównie do najmłodszych mieszkańców prezentujących zasady poprawnej segregacji odpadów. Teraz okazuje się, że każda gmina, czy też firma odbierająca śmieci, tworzy własne zasady odbioru posegregowanych odpadów. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy niektórzy mieszkańcy otrzymali ulotki informujące w jaki sposób powinni postępować z poszczególnymi rodzajami odpadów. I tak np. w niektórych gminach pojawiły się „dziwne zasady segregacji” – tj. nie można selektywnie zbierać opakowań plastikowych po żywności i woreczków foliowych oraz że opakowania należy dokładnie myć. W wielu miejscach brakuje kontenerów na odpady segregowane. Niektóre gminy zbierają odpady jedynie w podziale na „suche” i „mokre”, chociaż Ministerstwo Środowiska uważa ten sposób postępowania za najmniej preferowany.

To tylko niektóre przykłady, z jakimi spotkaliśmy podczas pierwszego miesiąca obowiązywania nowej ustawy. Gminom oferowano doradztwo ekspertów, spotkania z przedstawicielami ministerstwa i udział w wymianie dobrych praktyk. Samorządy otrzymały gotowe projekty wielu dokumentów, które należało przygotować w ramach wdrażania przepisów i gotowe projekty materiałów informacyjnych. W telewizji rozpoczęto emisję, przygotowanego przez Towarzystwo na rzecz Ziemi, cyklu „Milion ton śmieci”, prezentującego dobre polskie i zagraniczne przykłady gospodarowania odpadami. Wydawać by się mogło, że wszystko powinno działać bez zarzutów. Jaka jest więc przyczyna pojawiających się problemów?

Dlatego Tworzystwo na rzecz Ziemi postanowiło powołać Punkt Informacyjny, w ramach będą monitorowane postępy we wdrażaniu nowych przepisów, prezentując zarówno naruszenia jak i przykłady dobrze funkcjonujących systemów na profilu: https://www.facebook.com/segregujmynaserio. Pracownicy Towarzystwa zapraszają do zgłaszania pytań i sytuacji problemowych w gminach pod numerem telefonu: 510 557 781 (od poniedziałku do środy w godzinach od 9.30 do 15.00). W najbardziej jaskrawych przypadkach naruszenia nowych przepisów przez gminy Towarzystwo podejmie w stosunku do nich działania prawne, np. wezwie do zmiany regulaminów utrzymania czystości (pod rygorem zaskarżenia ich do sądu administracyjnego) lub złoży wniosek o nałożenie kar przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. Będzie też możliwa konsultacja z  prawnikiem.

organizator: Towarzystwo na rzecz Ziemi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię