Park Narodowy ?Bory Tucholskie? serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału w IV Powiatowym Konkursie pt.: ?Przyroda wokół nas?. Celem konkursu jest popularyzacja idei ochrony przyrody i środowiska oraz aktywizowanie młodzieży do poznania różnorodności świata ożywionego i problematyki ekologicznej.

Konkurs jest trójetapowy. Pierwszy etap ma charakter testu zamkniętego i dotyczy ogólnych wiadomości z zakresu różnorodności świata przyrody i jego ochrony. Drugi etap sprawdza wiadomości z zakresu rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną prawną. W drugim etapie uczestnicy konkursu będą również rozwiązywać kartę zadań, która sprawdzi ich umiejętności rozumienia tekstu i analizy wykresów lub rycin. Trzeci etap ma formę prezentacji multimedialnej, w której zawarte będą pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej oparte na ilustracjach i fotografiach.

Konkurs (wszystkie trzy etapy) odbędzie się 1 marca br. o godz. 9.00, w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach, ul. Długa 33. Zakończenie zmagań konkursowych przewidziane jest na godz. 12.30. Zgłoszenia do udziału w konkursie (maksymalnie 3 osoby z każdej szkoły) można przesyłać do 24 lutego br. na adres organizatora. Zakres tematyczny konkursu, karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny jest w zakładce KONKURSY.

Lobelia jeziorna / Fot. B.G., Park Narodowy Bory Tucholskie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię