stopkaNatura 2000 często kojarzy się ze sztywną formą ochrony, gdzie nadrzędnym celem jest dobro przyrody ? nie człowieka, z hamowaniem rozwoju obszarów, ograniczeniem rozwoju lokalnego oraz całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Dostrzegane są jedynie ograniczenia i utrudnienia, natomiast mało, kto widzi możliwość zysku na samej marce Natura 2000. Konieczna jest zatem profesjonalna pomoc
i elastyczne podejście do wypromowania tych obszarów i budowaniu pozytywnej marki w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem.

W styczniu 2014 roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego ?Natura 2000 ? Pozytywna Inspiracja? dofinansowanego
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany jest pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Projekt zakończy się w grudniu 2015 roku.

Głównym celem projektu jest promowanie sieci Natura 2000 wśród lokalnych społeczności, jako źródło i podstawę do budowania pozytywnej marki w połączeniu
ze zrównoważonym rozwojem. Pośrednim celem jest również wykreowanie postaw aktywnego wypoczynku, wzbudzenie inicjatyw poznawczych, pasji odkrywania tajemnic przyrody na obszarach wiejskich skupionych wokół sieci Natura 2000, gdzie przyroda jest wciąż dobrze zachowana.

Do projektu wybrane zostały następujące grupy obszarów Natura 2000 na terenie Polski:

1. Ostoja Pieniny i Ostoja Popradzka, Małe Pieniny, Podkowce w Szczawnicy, Niedzica
2. Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Dorzecze Górnego Sanu
3. Dolina Noteci, Nadnoteckie Łęgi
4. Puszcza Knyszyńska
5. Pustynia Błędowska, Ostoja Środkowojurajska
6. Zachodniowołyńska Dolina Bugu i Dolina Środkowego Bugu
7. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Ostoja Drawska
8. Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka, Półwysep Helski
9. Babia Góra i Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
10. Góry Stołowe np. z Górami Orlickimi, Dolina Bystrzycy Łomnickiej

W celu realizacji zamierzonych celów Fundacja planuje szereg różnych działań m.in.: warsztaty dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków edukacji ekologicznej, tematyczne warsztaty dla społeczności lokalnych (Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000, Szkoła Rozwoju ? Ekomarka) oraz warsztatowe wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze. W ramach projektu ponownie wydany zostanie pakiet edukacyjny ?Natura 2000? jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych oraz nowy pakiet edukacyjny ?Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja?.

Pakiet ten będzie promował agroturystykę jako ciekawą i aktywną formę spędzania wolnego czasu, w nietypowy sposób pozwoli pokazać jak można gospodarować na obszarze Natura 2000, co się opłaca, wytłumaczy co to jest produkt lokalny oraz turystyka kwalifikowana. W jego skład wchodzą gry (planszowa, karciana i Agrobiznes), komiksy tematyczne nt. każdego z wybranych obszarów wraz z kartami pracy, plansze edukacyjne płyta CD i diaporama ?Człowiek  w Naturze? oparta na fotografiach odpowiednio zsynchronizowanych z muzyką, głosami natury i podpisami (głosem lektora). Celem diaporamy jest przedstawienie w sposób możliwie pełny walorów krajobrazowych i przyrodniczych danego obszaru, umiejętnie łącząc fakty naukowe ze środkami artystycznego wyrazu, takimi jak obraz i dźwięk. Rozbudowana została również już istniejąca strona projektu ?N2000? www.natura2000.fwie.pl  o pod stronę dla dzieci, kącik pod nazwą pytanie do eksperta i o wirtualne ścieżki przyrodnicze po obszarach Natura 2000. Wirtualne ścieżki przyrodnicze ukazują najcenniejsze walory przyrodnicze obszarów Natura 2000 i pozwalają odkrywać ich różnorodność biologiczną w realistyczny sposób bez ingerencji w samo środowisko. Dzięki panoramom sferycznym tworzącym każdą ze ścieżek, przeniesiemy widza w miejsca, często niedostępne do swobodnej eksploracji i pozwalamy aktywnie odkrywać otaczającą go przyrodę. To właśnie możliwość samodzielnego poznawania najciekawszych ekosystemów i ich bioróżnorodności jest mocnym atutem projektu ? mówi koordynatorka projektu. W panoramy wmontowane będą zdjęcia i głosy natury, w taki sposób, aby sprawiały wrażenie integralnej części prezentowanego na panoramie środowiska i zachęcały widza do dokładnego rozglądania się i odkrywania konkretnych gatunków fauny i flory.

Wiemy, że warsztaty edukacyjne wspomagane pakietem edukacyjnym są skuteczną formą
w przekazywaniu wiedzy zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym, dlatego w projekcie chcemy połączyć wiedzę specjalistyczną z ciekawymi i nowoczesnymi metodami i technikami pracy.
Mamy nadzieję, że poprzez kampanię edukacyjną prowadzoną na tak dużą skalę dotrzemy do szerokiego grona odbiorców uświadamiając im, że sieć Natura 2000 to nie tylko ograniczenia, ale również korzyści.  – dodaje koordynatorka projektu.

Fundacja w ramach projektu przewidziała również aktywizację dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie konkursu ?Natura ? Naturalna Inspiracja?. Do konkursu mogą zgłaszać się przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne z Gmin, które leżą na obszarach Natura 2000 uwzględnionych w projekcie. Konkurs rozpoczął się  2 kwietnia 2014 r. i trwać będzie do 15 czerwca 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2015 r. Przewidziano nagrody dla 3 placówek w jednym obszarze w postaci zestawów edukacyjnych (np. lunety, mikroskopy, chusta lub tunel Klanza, wydawnictwa przyrodnicze). Dodatkowo 3 grupy wyróżnione w każdym obszarze nagrodzone zostaną koszulkami
lub torbami.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia do konkursu. Szczegółowe  informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.natura2000.fwie.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię