Program edukacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie segregacji i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów zakłada sześć działań.

Działanie 1. (październik 2008 – marzec 2009) – Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Mamy rady na odpady”
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół i placówek z terenu województwa zachodniopomorskiego. Najlepsze prace zakwalifikowane zostaną do udziału w wystawie i umieszczone w katalogu wystawy pokonkursowej.
O konkursie pisaliśmy w piątek, 23 stycznia

Działanie 2. (listopad 2008 – styczeń 2009) – Badanie ankietowe mieszkańców wsi oraz urzędników gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Badanie będzie próbą diagnozy sytuacji dotyczącej stosowania przez mieszkańców terenów wiejskich woj. zachodniopomorskiego selektywnej zbiórki odpadów. W celu pogłębienia problematyki zbadane zostaną także lokalne organy władzy pod kątem prowadzenia polityki pro-ekologicznej, a w szczególności w zakresie tematycznym niniejszego badania. Przygotowany i opublikowany zostanie raport z przeprowadzonych badań.

Działanie 3. (luty – maj 2009) – Warsztaty i wizyty studyjne dla członków Rad Sołeckich „Mamy rady na odpady”
Zostanie przeprowadzonych 6 dwudniowych warsztatów dla członków Rad Sołeckich. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę o rodzajach odpadów, przyczynach i celach selektywnej zbiórki odpadów, sposobach minimalizowania odpadów, rodzajach pojemników na odpady oraz komunikacji interpersonalnej i społecznej, podstawach planowania. Zapoznają się również z celami i działaniami projektu Program segregacji i minimalizacji produkcji odpadów „Mamy rady na odpady”.Uczestnicy warsztatów zaplanują akcję edukacyjno-informacyjną „Czysta wieś”.

Działanie 4. (maj – lipiec 2009) – Nagroda dla najaktywniejszych uczniów
 Warsztaty dla uczniów wiejskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Ekologiczna szkoła”. Zostaną przeprowadzone pięciodniowe warsztaty dla uczniów wiejskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy nauczą się planować działania szkolnego klubu ekologicznego, zorganizować akcję selektywnej zbiórki odpadów w szkole, zdobędą wiedzę na temat rodzajów odpadów, przyczynach i celach selektywnej zbiórki odpadów, sposobach minimalizowania odpadów, rodzajach pojemników na odpady. Uzupełnieniem warsztatów będzie wizyta w sortowni odpadów i na wysypisku odpadów.

Działanie 5. (maj – wrzesień 2009) – Akcja edukacyjno-informacyjna „Czysta wieś”
Uczestnicy warsztatów dla członków Rad Sołeckich przeprowadzą akcję edukacyjno-informacyjną na terenie swoich miejscowości (48 wsi) poprzez organizację spotkań wiejskich i indywidualnych wizyt w gospodarstwach.

Działanie 6. (październik 2009) – Spotkanie podsumowujące
W spotkaniu wezmą udział Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, którzy wzięli udział w projekcie oraz przedstawiciele władz gmin woj. zachodniopomorskiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Sołtysów, dyrekcji szkół biorących udział w projekcie. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badań oraz efekty pozostałych działań projektowych.

Źródło: Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże"

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię