Rozgłos związany z konfliktem wokół budowy obwodnicy Augustowa spowodował, że o Naturze 2000 słyszeli już niemal wszyscy, ale raczej kojarzy się im ona z problemami, dodatkowymi kosztami i ograniczeniami.

Także na szczeblu lokalnym wdrażanie Natury 2000 wiązało się niejednokrotnie z konfliktami i protestami. Przykładem może być chociażby gmina Zawoja, gdzie władze przeprowadziły referendum przeciwko powołaniu ostoi dla ochrony głuszca.  W efekcie władze i społeczności lokalne dobrze wiedzą, że mają tą „Naturę”, ale obawiają się jej i nie wiedzą jak ją spożytkować. W dodatku w wielu gminach lokalni decydenci, stojąc na przegranej pozycji, trwonią energię i społeczną aktywność na bezsensowne protesty przeciwko powołanym ostojom.

Proces tworzenia sieci N2000 w Polsce w zasadzie się zakończył (pozostała do powołania niewielka liczba ostoi siedliskowych, z których część pokrywa się z już powołanymi ostojami ptasimi), ale w wielu miejscach władze, społeczeństwo są nadal nastawione na NIE, nie dociera do nich, że "co się stało, to się nie odstanie" i że trzeba przestawić się na myślenie pozytywnie. Są przykłady harmonijnego współżycia z Naturą 2000 i jej wykorzystania (np. gmina Przeciszów w rej. Oświęcimia, nie protestuje, tylko zgłasza projekty związane z wykorzystaniem i ochroną ostoi Dolina Dolnej Skawy). Ale nawet takie projekty nie są wypromowane, są "przytłoczone" przez negatywne doniesienia o „Naturze”, bo te się lepiej sprzedają (choć informacja, że można zarabiać na Naturze 2000 też może być sensacją). A takich pozytywnych przykładów, gdzie mieszkańcy akceptowali czy wręcz domagali się powołania ostoi N2000 jest więcej, chociażby gmina Krzyżanowice (ostoja Graniczny meander Odry), wieś Dobków (ostoja Góry Kaczawskie) czy gminy Wińsko i Wołów (ostoja Dolina Łachy).

Efektywna edukacja nt. Natury 2000 i jej promocja musi być oparta o lokalne przykłady – nie da się efektywnie promować Natury 2000 bez lokalnych sukcesów, klucz do sukcesu leży na dole, w gminach i powiatach.

Doświadczenia wnioskodawcy wskazują, że konsekwentne działania promocyjne i informacyjne mogą przyczynić się do w miarę bezkonfliktowego powołania ostoi Natura 2000, tak jak miało to miejsce w zdecydowanej większości gmin objętych naszym projektem „Promocja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Kotlinie Oświęcimskiej”.

Od 1 stycznia 2010 Towarzystwo na rzecz Ziemi realizuje projekt „Natura się o(d)płaca" ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z zasadniczych celów tej inicjatywy jest udzielanie kompleksowego wsparcia 12. gminom, w których utworzenie ostoi „Natura 2000" spotkało się z oporem lokalnej społeczności.

W ramach projektu Towarzystwo zaangażuje się na rzecz wsparcia promocyjnego gminy (wydawanie materiałów informacyjnych, folderów reklamujących walory gminy, udział w specjalistycznych targach Tour Salon i Poleko, przygotowanie filmu promującego gminę i jego prezentacja w cyklu telewizyjnym, który będzie emitowany na antenie TVP). Dodatkowo w ramach podpisanej deklaracji współpracy Towarzystwo zobowiązało się do udzielania Gminie Miejskiej Kraków pomocy eksperckiej w zakresie organizacji szkoleń i konsultacji, a także pomocy w przygotowywaniu projektów – zarówno promocyjno-edukacyjnych jak i inwestycyjnych – związanych z programem „Natura 2000".

Integralną częścią programu „Natura się o(d)płaca" będą również kolejne, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne specjalistów i mieszkańców gminy do obszarów objętych programem „Natura 2000", które funkcjonują bezkonfliktowo.

Na targach POLEKO jest możliwość oglądania na sali konferencyjnej w pawilonie 3 targów POLEKO filmów z cyklu: "Natura sie o(dpłaca)" w następujących dniach i godzinach:
22.11 – godz. 10:00 – 11:00
23.11 – godz. 16:00 – 17:00
24.11 – godz. 16:00 – 17:00
25.11 – godz. 10:00 – 11:00

Każdy, kto zgłosi się do sali konferencyjnej otrzyma bezpłatną płytę DVD z wybranymi filmami z cyklu "Natura się o(d)płaca".

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię