Mimo, iż coraz częściej mówi się o problemie odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nadal większa cześć społeczeństwa nie wie jakie zagrożenia płyną z nieprawidłowego składowania zużytych urządzeń. Dlatego niewątpliwie potrzebne są takie inicjatywy jak organizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych „U Źródła” z Nałęczowa projekt pn. „Recykling komputerów oraz pozostałego sprzętu elektronicznego”, który przygotowany został z myślą o mieszkańcach Lublina.

 

Projekt ma pobudzić świadomość recyklingowo-proekologiczną społeczności lokalnych, kręgu biznesu, a także władz samorządowych i wojewódzkich. Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie zagrożeń, jakie dla środowiska stanowi zużyty sprzęt elektroniczny, wskazanie, w jaki sposób można te zagrożenia zminimalizować, motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska oraz wyrobienie w mieszkańcach nawyku selektywnej zbiórki odpadów, a tym samym zwiększenie ilości zbieranych i odzyskiwanych elektrośmieci.

 

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców, instytucji i firm z regionu lubelskiego oraz młodzieży szkolnej, ich rodziców, nauczycieli oraz pozostałych mieszkańców. Realizowany jest we współpracy z przedstawicielami władz lokalnych, pod patronatem lokalnych mediów. Wsparcie udziela Islandia, Liechtenstein i Norwegia poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

Jednym z głównych etapów jego realizacji jest przeprowadzenie szkoleń w okresie od końca kwietnia do początku maja skierowanych do nauczycieli oraz firm i instytucji, na których zostaną przekazane informacje o przepisach krajowych, normach unijnych oraz zapowiadanych zmianach. Przedstawione zostaną obowiązki przedsiębiorców, administracji państwowej oraz konsumentów wynikające z przepisów. Uczestnicy zostaną również zapoznani z zagrożeniami jakie dla zdrowia i środowiska stanowi nieprawidłowe postępowaniem ze zużytym sprzętem. W szkoleniach wezmą udział przedstawiciele Organizacji Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego BIOSYSTEM Elektrorecykling z Krakowa, Urzędu Miasta, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowisk w Lublinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 

Dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotowano konkurs na zbiórkę ZSEE. Pierwsze 300 szkół z regionu lubelskiego, które zgłoszą się do konkursu otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców. Dla najlepiej zbierających trzech szkół przygotowano cenne nagrody: laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, a dla najlepszych indywidualnych zbieraczy: odtwarzacze IPOD, MP4 i MP3. Poza tym dla miłośników rysowania, malowania i innych form twórczych przygotowano konkurs plastyczny.

 

W ramach projektu zostanie również zorganizowana zbiórka ZSEE na terenie gminy. Zużyty sprzęt będzie zbierany w wyznaczonych punktach: szkoły, sklepy, instytucje. Obie zbiórki – dla szkół i mieszkańców będą wspierane akcją ulotkowo-plakatową oraz przez lokalne radio i telewizję.

Końcowy etapem projektu będzie konferencja na temat recyklingu ZSEE, która odbędzie się 26 maja br. Pomoc przy realizacji konferencji zaoferował Wydział Chemii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja poświęcona będzie praktycznemu funkcjonowanie ustawy. Skierowana będzie do przedsiębiorców, instytucji, uczelni i gmin. Podczas niej przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji ochrony środowiska przedstawią zamierzenia, politykę oraz realizowane projekty o tematyce związanej z ochroną środowiska, a praktycy, na co dzień wdrażający w życie postanowienia ustawy przekażą swoje doświadczenia.

Część edukacyjna zostanie zaprezentowana przez organizację odzysku, która przekaże informacje o swoich osiągnięciach w tym zakresie i planach na przyszłość. Niewątpliwie cenne mogą okazać się doświadczenia innych krajów w zakresie wdrażania dyrektywy unijnej o ZSEE, które przekaże prof. Krisztina Laszlo z Uniwersytetu Technologicznego i Ekonomicznego z Budapesztu. Wśród prelegentów znajdą się także profesorzy z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i przedstawiciele Ministra Środowiska, organizacji odzysku oraz producenta komputerów.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię