Zespół Szkół Ogólnokształcących i Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zapraszają do udziału w konkursie pt. ?Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne?. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży edukacją energetyczną poprzez zachęcenie do zbadania zjawiska bezpieczeństwa energetycznego jako jednego z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa.

Konkurs adresowany jest do młodzieży z całej Polski, która w momencie ogłoszenia wyników (czerwiec 2010) będzie mieć ukończone 16 lat i nie przekroczy 24 roku życia. Zgłoszenia uczniów szkół dokonuje Dyrektor. Uczestnicy indywidualni zgłaszają udział w konkursie samodzielnie. Prace będą przyjmowane do 13 marca 2010 roku.

Cele szczegółowe konkursu:

– promowanie wiedzy o energetyce,
– aktywizacja działań na rzecz upowszechniania świadomości energetycznej i ekologicznej,
– podjęcie refleksji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego w kategoriach kryzysu energetycznego.

Konkurs przeprowadza się w formie prac pisemnych. Lista tematów prac jest następująca:

– Bezpieczeństwo energetyczne gminy.
– Bezpieczeństwo energetyczne jako cel polityki energetycznej.
– Odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne, czyli jak zapobiec kryzysowi.
– Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego /aspekt ekonomiczny, technologiczny i polityczny/.
– Odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego.
– Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego.
– Instrumenty bezpieczeństwa energetycznego.
– Metody realizacji polityki energetycznej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa.
– Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną.
– Zarządzanie kryzysowe sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową będzie zaproponowanie przez autora konkretnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego.

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul. Nadzór merytoryczny nad konkursem zapewnia prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. Honorowy patronat sprawują: Ministerstwo Gospodarki , Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marszałek Województwa Śląskiego, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, Prezes Południowego Koncernu Energetycznego, Prezydent Miasta Jaworzna, Związek Powiatów Polskich, Polskie Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową będzie zaproponowanie przez autora konkretnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię