Ten rok jest dla Programu Szkoły dla Ekorozwoju szczególny – 10-lecie programu, organizacja zjazdu Eko-szkół z całego świata i rekordowa liczbęa aplikacji o certyfikat. Kapituła przyzna aż 217 certyfikatów – 93 tytułów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz rekordowej liczby 124 międzynarodowych certyfikatów Zielonej Flagi!

Zaskoczyła nas nie tylko ogromna ilość złożonych certyfikatów, ale przede wszystkim ich jakość – to budujące widzieć, jak szkoły rokrocznie doskonalą swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, jednocześnie zachęcając sąsiednie placówki do włączenia się w działania Programu – podkreśla Małgorzata Łuszczek, Koordynatorka Programu Szkoły dla Ekorozwoju.

Rozwój szkół biorących udział w programie widać najlepiej przez wzrastającą liczbę certyfikatów Zielonej Flagi – jeszcze cztery lata temu ten najbardziej prestiżowy certyfikat ekologiczny dla szkół zdobyła tylko jedna placówka w Polsce, jego liczba wzrastała równomiernie do zaangażowania szkół i zainteresowania Programem – i tak w tym roku po raz pierwszy Kapituła Programu przyznała więcej Zielonych Flag niż krajowych certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

W porównaniu z ubiegłym rokiem – 127 szkół i przedszkoli odnowiło certyfikat, zaś 90 placówek wzięło udział w Programie po raz pierwszy bądź wróciło do niego po rocznej przerwie. Najwięcej certyfikatów uzyskały szkoły podstawowe – otrzymując 82 ekologiczne wyróżnienia, niewiele mniej – 65 tytułów otrzymały przedszkola, największym zaskoczeniem był zaś udział pierwszego w Programie żłobka! Jak się okazało edukacja ekologiczna i praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska mogą być dostepne już dla 3-latków.

Najwięcej Ekoszkół działa w województwie warmińsko-mazurskim – aż 74 szkoły z województwa uzysyskało jeden z dwóch ekologicznych certyfikatów, w czołówce znajdują się też województwa: dolnośląskie, mazowieckie i małopolskie. 

Wszystkim wyróżnionym szkołom składamy gratulujemy i zapraszamy już dziś do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Programu Szkoły dla Ekorozowju, która odbędzie sie 22 września w Krakowie, w jej trakcie, podczas uroczystej gali zostaną wręczone certyfikaty wszystkim wyróżnionym szkołom. Już dziś X Ogólnopolska Konferencja Programu Szkoły dla Ekorozwoju uzyskała patronaty: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

O przyznaniu certyfikatów zdecydowała Kapituła Programu w składzie:

Aleksandra Leszczyńska – HSBC Bank Polska
Magdalena Chrapla – Maspex Wadowice
Anna Kalinowska – Uniwersytet Warszawski
Anna Woźniak – Fundusz Partnerstwa
Zdzisław Nitak – Fundacja GAP Polska
Krzysztof Szustka – Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
Małgorzata Łuszczek – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Źródło: ekoszkola.pl

Kapituła zdecydowała o przyznaniu największej w historii Programu liczby – 124 międzynarodowych certyfikatów Zielonej Flagi!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię