Powietrze

Edukacja ekologiczna
W sobotę 7 września w Parku Mazowsze w Pruszkowie odbyła się kolejna edycja pikniku rodzinnego "Pożegnanie lata". Nasi animatorzy odwiedzili festyn z warsztatami oraz zabawami związanymi z ochroną powietrza. Wiele atrakcji przygotował dla mieszkańców Urząd Miasta Pruszków, a pokazy tańca i koncerty przyciągnęły na piknik wiele osób. Dział Edukacji Ekologicznej firmy...
Jakość środowiska naturalnego w Polsce ulega stałej poprawie. Nadal jednak stoją przed nami wyzwania ekologiczne, a jednym z najważniejszych jest polepszenie jakości powietrza. Z badań wynika, że za zły stan powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim sektor bytowo-komunalny. Emituje on do atmosfery ok. 88% zanieczyszczeń. Dalsze pozycje zajmują emisje z...
Stop Smog to ogólnopolska kampania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze. Celem projektu jest przede wszystkim: podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne. Głównym przekazem projektu...
W centrach dużych miast źródłem zanieczyszczeń nie jest z reguły niska emisja z domowych kotłów grzewczych, bo domy wykorzystują ciepło systemowe, ale ze spalin emitowanych przez transport. Dlatego jednym z możliwych działań poprawiającym tą sytuację jest rozwój elektromobilności, przez co rozumiemy jako zastępowanie przestarzałych mało ekologicznych środków transportu na...
Butelki plastikowe, kubeczki po jogurtach, kolorowe czasopisma, fragmenty opon samochodowych, polakierowane meble? Wszystko to nierzadko trafia do naszych pieców. Niestety, mało kto ma świadomość zagrożeń, jakie to za sobą niesie, a także skutków finansowych takiego postępowania. Spalanie odpadów w piecach, kotłach centralnego ogrzewania, a także kominkach jest bardzo szkodliwe i?...
Zanieczyszczenia powietrza, powstające wskutek spalania w piecach niskiej jakości węgla i odpadów oraz z powodu używania urządzeń grzewczych o złym stanie technicznym, mają olbrzymi wpływ na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że w wyniku nieodpowiedniej jakości powietrza długość życia Polaka skraca się średnio o ok. 9...
Ograniczając emisję zanieczyszczeń z domowego pieca, dbasz nie tylko o środowisko, ale przede wszystkim o zdrowie swojej rodziny. Dodatkowo istnieje kilka rozwiązań, które mogą to ułatwić. Jednym z nich jest wymiana starego, niesprawnego pieca na urządzenie przyjazne dla środowiska. Domy można ogrzewać m.in. za pomocą pomp ciepła, ogrzewania elektrycznego,...
Na terenie Opola w sezonie jesienno-zimowym odnotowuje się przekroczenia pyłu PM 10, którego głównym źródłem są domowe piece i kotłownie opalane węglem. Stężenia tych zanieczyszczeń w tym okresie są nawet ponad dwukrotnie wyższe niż latem. Dane ze stacji pomiarowych zlokalizowanych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu zlokalizowanych przy ul. Minorytów...
Zakaz sprzedaży i montażu ?kopciuchów? ? tak z niską emisją chce walczyć Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z przygotowywanym przez resort rozporządzeniem, od początku 2018 r. na polskim rynku będą mogły być sprzedawane i montowane wyłącznie kotły o najwyższych standardach emisyjnych. Projekt rozporządzenia zakłada, że od 2018 r. nie będzie można sprzedawać, ani montować...
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Żorach realizuje projekt edukacyjny "O żorskiej misji: Nie! Niskiej emisji". W jego ramach powstała książecza dla dzieci, do której użyczyliśmy bohaterów kampanii "Misja-emisja" - Dymskiego oraz Dymona.  Tym razem Dymski walczył w obronie czystego powietrza w Żorach. Pomagał mu...