Biebrzański Park Narodowy prowadzi edukację w: Centrum Edukacji i Zarządzania BPN, Terenowym Ośrodku Edukacyjnym w Osowcu-Twierdzy, Terenowym Ośrodku Edukacji Grzędy oraz Ośrodku Terenowym Trzyrzeczki.

Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego

Osowiec-Twierdza 8

19-110 Goniądz,

tel. 086/ 272 0620

e-mail [email protected]

strona www.biebrza.org.pl

Centrum Edukacji i Zarządzania BPN znajduje się w OsowcuTwierdzy (miejscowość na trasie Białystok Grajewo, z Białegostoku 54 km, na miejscu stacja PKP Osowiec – 1 godzina jazdy pociągiem z Białegostoku). Centrum nosi imię Adama Pałczyńskiego (1926 – 1992) profesora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wielkiego przyjaciela przyrody biebrzańskiej, wybitnego geobotanika, inicjatora i współtwórcy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Fakt ten upamiętnia tablica pamiątkowa przed budynkiem.

Na parterze budynku znajduje się część edukacyjna, składająca się z :

  • sali ekspozycyjnej, w której prezentowane są wystawy fotograficzne oraz czasowe wystawy związane z przyrodą i etnografią Bagien Biebrzańskich.
  • sali konferencyjnej na 110 osób z pełnym wyposażeniem audiowizualnym, w której odbywają się spotkania edukacyjne, projekcje, warsztaty, organizowane przez Dyrekcję Parku. Z sali mogą korzystać inne podmioty.
  • dwóch sal edukacyjnych, pracowni dla grup 20 osobowych z możliwością korzystania z mikroskopów i sprzętu audiowizualnego. Z sali mogą korzystać inne podmioty.

Na zewnątrz budynku CEIZ znajduje się monitor elektronicznego systemu Informacji Turystycznej. Jest to jeden z 23 kiosków elektronicznej sieci informacji turystycznej woj. podlaskiego, w których poprzez dotknięcie ekranu monitora uzyskuje się na bieżąco informacje turystyczne z pozostałych podmiotów. Informacje o systemie udziela przewodnik BPN Grzegorz Wroceński tel. (086) 2720 620 wew. 43 lub za pomocą poczty e-mail: [email protected].

Terenowy Ośrodek Edukacyjny w Osowcu-Twierdzy 

Na niewielkim obszarze Terenowego Ośrodka Edukacyjnego, zlokalizowanym pomiędzy miejscowościami Osowiec-Twierdza i Osowiec, można zobaczyć gatunki roślin i zwierząt występujące nad Biebrzą – charakterystyczne dla środowisk leżących w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Rozległa dolina Biebrzy w okolicy Osowca zwęża się do około 2 km. Z uwagi na niewielką szerokość doliny w tym miejscu, podlega ona corocznym, intensywnym i na ogół długotrwałym zalewom. Ma to duży wpływ na wilgotność gleby i charakter występującej tu roślinności.

Terenowy Ośrodek Edukacji Grzędy 

Terenowy Ośrodek Edukacji to sieć szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych w Obwodzie Ochronnym Grzędy, położonym w basenie środkowym doliny Biebrzy. Uroczysko Grzędy to obszar który cechuje wielka różnorodność siedlisk od rozległych torfowisk, poprzez bory bagienne, lasy mieszane po ciągnące się pasmami wydmy. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, m.in.: brzoza niska (Betula humilis), wierzba lapońska (Salix lapponum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), pełnik europejski (Trolius europeus), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus). Przy odrobinie szczęścia zauważyć można tu żerujące łosie, wilczy trop czy szybującego na niebie orlika krzykliwego (Aquila pomarina) lub grubodziobego (Aquila clanga). Część Obwodu Ochronnego Grzędy stanowi jeden z najstarszych i bardziej znanych obszarów ochrony ścisłej w Polsce – "Czerwone Bagno" (dawniej rezerwat ścisły) utworzony w 1926 r. Po II wojnie światowej stanowił on jedyną ostoję łosia w Polsce. W celu ochrony zbiorowisk leśnych, w 1925 r. utworzony został ścisły rezerwat przyrody "Grzędy". W 1981 r. oba rezerwaty zostały połączone w jedną całość (o pow. 11 629,75 ha), przyjmując wspólną nazwę "Czerwone Bagno". Z chwilą utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego ustanowiono tu strefę ochrony ścisłej o powierzchni 2 569 ha.

Ośrodek Terenowy Trzyrzeczki 

W wąskiej tu dolinie Biebrzy przeważają bagienne łąki, szuwary i zarośla wierzbowo-brzozowe. I choć Biebrzański Park Narodowy dla większości miłośników przyrody kojarzy się z takim krajobrazem, to warto podkreślić obecność w Parku ekosystemów leśnych. Zajmują one łącznie 15 444 ha co stanowi 26% jego powierzchni.
Największe kompleksy leśne występują w basenie środkowym i południowym. Jedynym dużym, zwartym terenem leśnym w basenie północnym BPN jest właśnie Uroczysko Trzyrzeczki. Uroczysko Trzyrzeczki zajmuje powierzchnię 500 ha. Na szczególną uwagę zasługują tu naturalnego pochodzenia zbiorowiska leśne – grądy. Porastają one żyzne siedliska. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są tutaj dąb i świerk, a domieszkę tworzą sosna, olcha, grab i osika. Ich wiek waha się pomiędzy 60 a 120. Na Trzyrzeczkach rosną też wiekowe dęby czy jesiony, mające po 200 i więcej lat. Innymi ciekawymi zbiorowiskami roślinnymi, które można spotkać w Obwodzie Ochronnym Trzyrzeczki są utworzone głównie z brzozy omszonej – tzw. brzeziny moczarowe, olsy, gdzie dominuje olcha oraz bory bagienne, które porastają rachityczne sosny, a na dnie lasu dominuje żurawina. Infrastruktura terenowa Ośrodka Trzyrzeczki: oprócz szlaku turystycznego (oznaczonego kolorem niebieskim), znajduje się tutaj ścieżka przyrodnicza "Las" oraz ośrodek edukacji ekologicznej mieszczący się w leśniczówce, sala wykładowa, pokoje gościnne oraz wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne znajdujące się w ośrodku są w dyspozycji i zarządzaniu Związku Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie.

Wszelkie informacje dot. Centrum Edukacji Ekologicznej "Trzyrzeczki"
Centrum Edukacji Ekologicznej "Trzyrzeczki"
Kuderewszczyzna 19
16- 200 Dąbrowa Białostocka
tel./fax (085) 749 40 01,
www.suchowola.com.pl

 
 Źródło: www.biebrza.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię